Dandini dandini (Τουρκικό)

Τραγουδιστής: Hamdiye / Κομοτηνή

Dandini dandini (Τουρκικά)

Ντάντινι, ντάντινι (Ελληνικά) ΄Dandini ΄dandini (Πομακικά)
 Dandini dandini dasdana
Danalar da girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
E,e,e,e……

 Ντάντινι, ντάντινι ντασντανά
Τα μοσχάρια μπήκαν στο μποστάνι
Διώξε το μοσχάρι, μποσταντζή
Να μην φάει το λάχανο
Ε,ε,ε,ε,ε....

 ΄Dandini ΄dandi ΄dostana,
Tel΄cene sa ΄fl’ali f  bo΄stana,
΄Ispɯdi, bostan΄dʒija, go΄vedata
Da ne izja΄dɯt ΄lahanata.